Nastavitve piškotkov
Domača stran
Domača stran Kontakti Povezave Forum
Aktualno

Vabimo vas na:

DDV praktikum s poudarkom na spremembah od 1. 7. 2013 dalje

v ponedeljek,17. junija 2013, ob 9.00 uri

v dvorani Narodnega doma v Ptuju, Jadranska ul. 13

Vabilo na posvet društva december 2016

DRUTVO RAUNOVODSKIH IN FINANNIH DELAVCEV
PTUJ – ORMO
Jadranska ulica 1, 2250 PTUJ  

Vabi na posvet  
»Kaj je e novega in kaj bo veljajo po 1. 1. 2017« 
Mini davna reforma  

Posvet bo v etrtek, dne 1. decembra 2016, ob 9. uri, 
v prostorih Narodnega doma v Ptuju, Jadranska ul. 13.  

Program posveta:

1) Zakon o dohodnini
 • spremembe med oproenimi dohodki 
 •  sprememba davne lestvice in dvig splone olajave? 
 • ugodneja obdavitev iz delovnega razmerja (plailo za uspenost) 
 • nekatere obdavene bonitete iz preteklosti – to ve ne bodo 
 • katastrski dohodek - novosti na podroju obdavitve dohodkov iz kmetijstva
 • viji priznani zneski potnih strokov rezidentom, ki hodijo na delo v tujino in druge novosti, ali bomo dobili      zadovoljivo reitev?  
2) Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb
 • dvig davne stopnje in kako bo vplivala na davne zavezance
 • kako bodo ravnali davni zavezanci, ki imajo davno leto drugano od koledarskega 
 • korekcija zakona glede davnih olajav (politine stranke) 
 • aktualne teave davnih zavezancev pri korienju olajav za raziskave in razvoj  

3) Zakon o davnem postopku
 • aktualno o pooblastilih za e vroanje 
 • nije obresti, obrona plaila, plaila znotraj DIN postopka, po izdani odlobi, v primeru odloga izvrbe in    najavljene spremembe v davno inpekcijskih postopkih 
 • zamik plaila prispevkov in Rek obrazci 
 • predizpolnjeni obrazci prispevkov za zasebnike 
 • katere podatke si bodo finanne uprave v EU izmenjavale, postopek, kdaj…

4) Zakon o davku na dodano vrednost
 • poudarki glede obdavitve storitev v zvezi z nepremininami v letu 2017

Posvet bo povezan z aktualnimi »davnimi cvetkami in opozorili«. 

V ceno posveta je zajeto tudi pisno gradivo, prigrizek in napitek.
 
Posvet je namenjen raunovodjem, knjigovodjem ter vsem, ki se ukvarjajo z raunovodstvom in financami.  

Posvet bosta vodila:

 • predsednica in davna svetovalka ZDSS, direktorica drube Deps consulting d.o.o., dolgoletna predavateljica in avtorica razlinih lankov, prironikov s podjetniko, delovno pravno in davno tematiko Simona travs, univ. dipl. prav. in 
 • mag. Dejan Petkovi, davni svetovalec z licenco ZDSS in specialistinim tudijem s podroja javnih financ in davnega svetovanja, ki ima e preko 20 let delovnih izkuenj na podroju davkov, raunovodstva in financ.  
Kotizacija za udelebo na posvetu z gradivom, prigrizkom in napitkom znaa 130,00 EUR. Za vsakega naslednjega udeleenca iz iste pravne osebe ali podjetnika znaa 70,00 EUR. DRFD PtujOrmo ni zavezanec za DDV.

Kotizacijo nakaite na TRR t.: 02150-0018264123 sklic 02-vaa ID tevilka. Dokazilo o plailu se predloi pred prietkom seminarja, lahko pa udelebo na posvet po predhodni prijavi plaate tudi z gotovino pred zaetkom posvetovanja.

Prosimo Vas, da priloeno prijavo izpolnite z natannimi podatki in jo obvezno poljete po poti, fax-u t. (02) 771-69-21 ali el. poti do vkljuno ponedeljka 28. 11. 2016.  

Predsednica DRFD Ptuj-Ormo 
Refija Omerovi l.r. 
© 2005 Aries-IT d.o.o. All rights reserved.
Design by Aries-IT d.o.o.