Nastavitve piškotkov
Domača stran
Domača stran Kontakti Povezave Forum
Aktualno

Vabimo vas na:

DDV praktikum s poudarkom na spremembah od 1. 7. 2013 dalje

v ponedeljek,17. junija 2013, ob 9.00 uri

v dvorani Narodnega doma v Ptuju, Jadranska ul. 13

KAKO BODO PREDLAGANE DAVčNE NOVOSTI V LETU 2013 vplivale na poslovanje davčnih zavezancev

Prijava na seminar Natisni vabilo

DRUTVO RAUNOVODSKIH IN FINANNIH DELAVCEV
PTUJ – ORMO
Jadranska ulica 1, 2250 PTUJ

Vabi na posvet

»Davni vrtiljak po 1. 1. 2013«
oziroma
KAKO BODO PREDLAGANE DAVNE NOVOSTI V LETU 2013
vplivale na poslovanje davnih zavezancev

Posvet bo v ponedeljek, 14. januarja 2013, ob 9.30 uri, v prostorih Narodnega doma v Ptuju, Jadranska ul. 13.

Vsebina:
- Spremembe in dopolnitve  Zakona o dohodnini
 Ukinitev olajav – katerih in zakaj?
 Pravilna doloitev osnove za boniteto po novem
 Uvedba pavalne obdavitve – kaj to pomeni?
 (delitev podjetnikov, normirani stroki, cedularna obdavitev  ter komu bo to koristilo?
 Cedularna obdavitev tudi za oddajanja premoenja v najem?
 Novosti glede monosti oproenega izplaila doloenih dohodkov- obdavitev prostovoljcev


- Obraun DDPO za 2012 ter spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
 Napotki glede sestavitve obrauna DDPO za leto 2012
 Nekaj o oljaavi  za raziskave  in razvoj, ki velja e za leto 2012 in nov izvedbeni predpis
 Pavalno obdavitev pri pravnih osebah – primerjava s fizinimi osebami, ki opravljajo dejavnost, kako bo z vodenjem poslovnih knjig..
 Novosti  pri olajavah  za doniranje

- Spremembe Zakona o davnem postopku
 Postopkovni prehod na pavalno obdavitev – kako bo potekalo?
 Stroja pravila v primeru gotovinskega poslovanja  in brisanja izvornih zapisov
 Po novem vpogled DURS na TRR – tudi ko zavezanec ni v davnem pregledu
 Popravljanje formalnih napak.
 Kaj moramo vedeti kot planiki davka

- Spremembe Zakona o davku na dodano vrednost 
 Sprememba pravila glede izdaje raunov
 Uvedba poenostavljenih raunov
 Pravila pri samofakturiranju
 Doloitev kraja opravljanja storitev
 Na kaj bomo pazili pri elektronskih raunih

- Novi  ZPIZ- 2 in plailo prispevkov

 Kdo so zavezanci za prispevek PIZ po novem
 Plaevanje prispevkov PIZ na delo iz drugega pravnega razmerja (avtorska dela, podjemne pogodbe)
 Spremembe pri operativni izvedbi  tovrstnih  izplail (REK-1 in ReK-2)
 Zavarovalne  osnove in plaevanje prispevkov zasebnikov, ki opravljajo dejavnost
 Prehodno obbdobje zavezncev s statusom   upokojenci, tudenti, brez statusa 

Posvet bodo izvedli priznani strokovnjaki z bogatimi izkunjami, mag. Dejan Petkovi. Biserka ubej in Simona travs, vsi  davni svetovalci z licenco ZDSS. Predavanje bo vodila predsednica ZDSS, Simona travs.

Kotizacija za udelebo na posvetu znaa 130,00 EUR za drugo osebo iste pravne osebe pa 80,00 €. V ceno je vkljueno tudi gradivo, prigrizek in napitek.

Kotizacijo nakaite na TRR t.: 02150-0018264123 sklic 02-vaa ID tevilka. Dokazilo o plailu se predloi pred prietkom seminarja, lahko pa udelebo na posvet po predhodni prijavi plaate tudi z gotovino pred zaetkom posvetovanja.

Prosimo Vas, da priloeno prijavo izpolnite z natannimi podatki in jo obvezno poljete po poti, fax-u t. (02) 771-69-21 ali el. poti drfd@drutvo-drf.si do vkljuno petka, 11. 1. 2013.

Predsednica DRFD Ptuj-Ormo
 Refija Omerovi l.r.

© 2005 Aries-IT d.o.o. All rights reserved.
Design by Aries-IT d.o.o.